Psychoterapia – Prywatne Gabinety

Jesteśmy zespołem profesjonalistów, którzy uzyskali wiele kompetencji zawodowych potwierdzonych dyplomami i certyfikatami rekomendowanych szkół terapeutycznych oraz nieustannie starają się podnosić swoje kwalifikacje.

Naszą podstawową ofertą terapeutyczną jest indywidualna psychoterapia osób dorosłych, dzieci, młodzieży, rodzin i par. Proponujemy Państwu również poradnictwo psychologiczne oraz interwencję w kryzysie. Inną niż psychoterapia formą pracy nad sobą jest coaching, w którym towarzyszymy w procesie rozwoju potencjału osobistego możliwego do wykorzystania w sferze funkcjonowania interpersonalnego, w rodzinie, w pracy.

Nasi Klienci mogą liczyć na specjalistyczne wsparcie w:

 • depresjach,
 • zaburzeniach nastroju,
 • stanach lękowych,
 • uzależnieniach,
 • schizofrenii,
 • stanach związanych z otępieniem i procesem starzenia się,
 • zaburzeniach odżywiania,
 • zaburzeniach zachowania,
 • kryzysach wywołanych stresem, itp.

– nerwice,

– stany depresyjne i lękowe

– brak satysfakcji w życiu

– problemy emocjonalne

– i inne

W naszej praktyce mogą szukać pomocy tak rodzice dla swoich dzieci, jak również całe rodziny w przezwyciężaniu trudności i problemów rozwojowych, kryzysów.

Prowadzimy diagnostykę i leczenie różnych zaburzeń, między innymi wówczas, gdy występują:

-problemy wychowawcze,

-agresja,

-zaburzenia snu,

-zaburzenia lękowe ,

-moczenie nocne,

-zaburzenia zachowania i emocji,

-nerwice,

-fobie,

-tzw. ADHD,

-zespoły stresu pourazowego,

-trudności szkolne, itp.

Prowadzimy terapię dla par i małżeństw, które przeżywają kryzys w związku, trudności i konflikty, a także chcą w sposób bezpieczny wyrażać swoje potrzeby i uczucia. Pomagamy również rodzinom w przełamywaniu barier komunikacyjnych i emocjonalnych oraz towarzyszymy w inicjowaniu konstruktywnych zmian u wszystkich jej członków, tak dorosłych, jak i dzieci.

Dla osób chcących korzystać z pomocy poza poradnią leczenia uzależnień lub stacjonarnym ośrodkiem odwykowym proponuję udział w terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Na bazie kilkunastoletniego zawodowego doświadczenia spotkań z Osobami zmagającymi się z uzależnieniami/zniewoleniem oraz członkami ich rodzin, a także w zgodzie z odkrywanym Sensem, również w roli psychologa, wypracowałem własne rozumienie pracy terapeutycznej. Ogniskuje się ono, między innymi, na założeniach, że człowiek jest Osobą łączącą w sobie wymiar materii (ciała) i ducha, potrzebującą na drodze do poznania Sensu i Prawdy, spotkania z drugim człowiekiem, w którym ma szansę odkrywać dla siebie Źródło Wolności, a tym samym nieustannej zmiany w życiu.

Wraz z Zespołem współpracujących Specjalistów staramy się dopasować tak godziny spotkań, jak i sposób oddziaływań terapeutycznych. Łączymy terapię indywidualną z pracą z rodziną lub parą. W problemach związanych z uzależnieniem/zniewoleniem do konstruktywnych rozwiązań można dochodzić różnymi drogami. Często to osoby bliskie uzależnionego jako pierwsze trafiają na spotkanie. Zmiana jednego elementu systemu rodzinnego prowokuje zmianę innych elementów. My staramy się towarzyszyć w konstruktywnych zmianach!

Więcej informacji i rejestracja pod numerem telefonu: 72 1000 100.

Specjaliści

Jacek Gorzelanny

psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień, tel. 695 406 765

Aleksandra Urban

psycholog, tel. 785 922 372

Remigiusz Kowalski

psychotraumatolog, tel. 607 245 387

Iryna Strilkova

psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, tel. 791 756 372

Patrycja Karwan-Makosch

psycholog, terapeutka sytemowa, specjalistka z zakresu pedagogiki traumy, tel. 603 935 059

Donata Dudziak

Donata Dudziak, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji, tel. 661063836

W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kliknięcie imienia i nazwiska wybranego specjalisty.

Specjaliści przyjmują w gabinetach w Ostrzeszowie przy ul. Harcerskiej 8 i na Placu Kazimierza Wielkiego 2/1 oraz w Kępnie przy ul. Granicznej 21a.

Numery kontaktowe:

 • 721 000 100

 • 627 301 078