REMEDIUM w zarządzaniu

Istotą dynamicznie rozwijającej się organizacji jest sprawne zarządzanie jej wszystkimi elementami. Nawet najlepsze zasoby wymagają efektywnego gospodarowania. Kierownictwo to nie tylko delegowanie zadań i obowiązków, ale również rozwiązywanie konfliktów, świadome działanie w kryzysie czy też skuteczna motywacja naszych pracowników. Oferta z zakresu zarządzania umożliwia rozwinięcie umiejętności profesjonalnego i kompleksowego dowodzenia zespołem.

Osoba zarządzająca projektem:

Aneta Gorzelanna

KONTAKT:

tel. 603 454 464