Remigiusz Kowalski

Cierpisz z powodu zespołu lęku uogólnionego, fobii społecznych i specyficznych (OCD). Zaburzeń nastroju, trudności adaptacyjnych, zaburzeń somatyzacyjnych? Jeśli doświadczasz trudności w zakresie regulacji emocji w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych.
Zapraszam do kontaktu Pacjentów doświadczających objawów zespołu stresu pourazowego PTSD oraz innych trudności będących następstwem zdarzeń traumatycznych.
Telefon: 607 245 387

Umów się na wizytę (prosimy nie korzystać z modułu poniżej)