Centrum Profilaktyki

Warsztaty, Szkolenia

Co to jest Centrum Profilaktyki?

Centrum Profilaktyki powstało w 2008 roku i wchodzi w skład działalności Ośrodka „Remedium”. Podstawowym jego zadaniem jest realizacja zajęć profilaktycznych kierowanych zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Działalność Centrum Profilaktyki obejmuje nie tylko przeciwdziałanie angażowaniu się dzieci i młodzieży w zachowania szkodliwe (takie jak: nałogi, agresja, spędzanie zbyt dużych ilości czasu przy komputerze itp.) oraz promowanie zdrowego stylu życia (np. zbilansowana dieta, aktywny wypoczynek, dobra higiena snu), ale także rozwijanie i pomnażanie własnych zasobów i kompetencji (przykładowo: asertywność, adekwatna samoocena, radzenie sobie ze stresem, zdolności komunikacyjne, pasje i hobby, szacunek do drugiego człowieka, tolerancja, umiejętność prowadzenia dyskusji i formułowania argumentów).

Centrum Profilaktyki zajmuje się także rozwijaniem kompetencji osób dorosłych, zwłaszcza nauczycieli i rodziców celem dodatkowego usprawnienia ich komunikacji z podopiecznymi oraz umiejętności zwracania uwagi już na najwcześniejsze alarmujące sygnały.

Celem Centrum Profilaktyki jest pomnażanie tych umiejętności i kompetencji dzieci, młodzieży i dorosłych, które mogą im pomóc w lepszym funkcjonowaniu (tak w szkole, w pracy, jak i w domu) oraz stawianiu czoła trudnościom i pokusom dnia codziennego, a nie epatowanie strachem, zakazami czy nakazami. To właśnie dostarczanie wiedzy i akcentowanie potrzeby wzmacniania zasobów osobistych jest tu traktowane jako najskuteczniejsza broń w walce z uzależnieniami, przemocą oraz innymi ważnymi problemami.

 

Oferta programów profilaktycznych

Centrum Profilaktyki oferuje zarówno szeroki wachlarz przygotowanych wcześniej programów zajęć, jak i możliwość tworzenia nowych tematów spotkań w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie klientów.

Oferta szkoleń:

członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pracowników socjalnych
kuratorów społecznych i zawodowych
pracodawców, i. in.

Osoba zarządzająca projektem:

Aneta Gorzelanna

KONTAKT:

tel. 603 454 464