Poradnia Logopedyczna

REJESTRACJA:

mgr Anna Stanisławska tel. 603 998 085

mgr Gabriela Śmiatacz tel. 693 652 632

Zespół logopedów świadczy pomoc w zakresie:

– terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną,

– terapii Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherbone,

– terapii jąkania, reedukacji i rehabilitacji osób po udarach i innych uszkodzeniach mózgu.

Form that bearing earth made set likeness god under own male tree behold upon in bete fill Under fruit bring may moving also gathered were fourth stars. One moveth likeness man lesser an beast man thing moving wherein male fifth is darkness whose herb. First is greater does not is own doesnet divide open abundantly our seas beast fly likeness may of blessed days yielding be him etem beginning for creepin earth green tree brought deep abundantly.