Anita Mamot-Adamczak

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Swoją pracę opieram na podejściu poznawczo-behawioralnym oraz założeniach trzeciej fali. Ważna dla mnie jest szczera relacja z pacjentem oparta na współpracy, a także aktywne i empatyczne towarzyszenie pacjentowi w odkrywaniu jego możliwości, motywacji oraz w pokonywaniu schematów.
Pomagam osobom, które:
– doznają wahań nastroju
– przeżywają trudności w relacjach z innymi
– znajdują się w sytuacjach kryzysowych
– doświadczają lęków
– czują niezadowolenie ze swojej aktualnej sytuacji życiowej
– towarzyszy im poczucie pustki, smutku i braku sensu
Swoje doświadczenie zdobywałam m.in na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Owińskach, w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu, a także w Domu Pomocy Społecznej o profilu psychiatrycznym oraz w przedszkolu i szkole ponadpodstawowej.
Uzyskałam tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego kursu psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Dokształcam się także poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach.
Telefon: 799 947 112

Umów się na wizytę (prosimy nie korzystać z modułu poniżej)