PASJA w towarzyszeniu przemianom
SZACUNEK dla Osoby podtrzymywany nadzieją, że istnieje Sens
CIERPLIWOŚĆ w poszukiwaniu progresywnych różnic

Prywatna Praktyka Psychologiczna

Jacek Gorzelanny – psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Psychologia i psychoterapia to dyscypliny, których wykonywanie wymaga nieustannego kształcenia się. Podążam więc pokornie, mimo upływu lat, ścieżką edukacji ściśle połączoną z drogą wyzwań zawodowych, gdzie spotykam się z wieloma Osobami, których czasami nazywa się Klientami lub Pacjentami. Klienci lub Pacjenci często chcą znać doświadczenie zawodowe specjalisty, do którego zgłaszają się po pomoc.  Informuję więc, że istotną wędrówkę edukacyjną rozpocząłem od ukończenia psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Później miało miejsce jeszcze kilka kluczowych momentów dla mojego funkcjonowania zawodowego: uzyskanie Certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, ukończenie Psychologii Transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim, udział w Kursach Terapii Systemowej realizowanych w konwencji Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, którego jestem członkiem, rozpoczęcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Poza tym nieustannie, wliczając drobne szkolenia, korzystam z tzw. superwizji niezbędnej w pracy psychoterapeuty. Od wielu lat zajmuje się orzecznictwem psychologicznym, jestem stałym biegłym sądowym w dziedzinie psychologii oraz w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Wykonuję następujące zadania:

1. Psychoterapia osób dorosłych

2. Pomoc dla dzieci, młodzieży i rodziców

3. Terapia rodzin, małżeństw i par

4. Terapia uzależnień

5. Diagnoza i poradnictwo psychologiczne

Współpracuję również z zaufanymi Specjalistami, co sprawia, że oferta Praktyki GOMA staje się bogatsza, bardziej kompleksowa.

KONTAKT:

tel. 695 406 765

remedium

pracownia

poradnia
"GOMA" w Ostrzeszowie
Plac Kazimierza Wielkiego 2/1
tel. 721 000 100
"GOMA" w Kępnie
ul. Graniczna 21a
tel. 721 000 100
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies