PASJA w towarzyszeniu przemianom
SZACUNEK dla Osoby podtrzymywany nadzieją, że istnieje Sens
CIERPLIWOŚĆ w poszukiwaniu progresywnych różnic


Oferta

 Jesteśmy zespołem profesjonalistów, którzy uzyskali wiele kompetencji zawodowych potwierdzonych dyplomami i certyfikatami rekomendowanych szkół terapeutycznych oraz nieustannie starają się podnosić swoje kwalifikacje. Nasze gabinety mieszczą się w Ostrzeszowie i Kępnie.

Naszą podstawową ofertą terapeutyczną jest indywidualna psychoterapia osób dorosłych, dzieci, młodzieży, rodzin i par, a także diagnoza i terapia psychiatryczna. Proponujemy Państwu również poradnictwo psychologiczne oraz interwencję w kryzysie. Inną niż psychoterapia formą pracy nad sobą jest coaching, w którym towarzyszymy w procesie rozwoju potencjału osobistego możliwego do wykorzystania w sferze funkcjonowania interpersonalnego, w rodzinie, w pracy.

Nasi klienci mogą liczyć na specjalistyczną pomoc psychiatryczną i psychologiczną w:

  • depresjach,
  • zaburzeniach nastroju,
  • stanach lękowych,
  • uzależnieniach,
  • schizofrenii,
  • stanach związanych z otępieniem i procesem starzenia się,
  • zaburzeniach odżywiania,
  • zaburzeniach zachowania,
  • kryzysach wywołanych stresem, itp.

Ponadto towarzyszymy w rozwoju osobistym, w rozwijaniu osobistego potencjału potrzebnego w osąganiu stawianych wyzwań i celów.

Chcemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na projekt pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin w dyskretnych warunkach prywatnego gabinetu.

Istnieje również możliwość udziału w programie terapii realizowanym w weekendy, co niewątpliwie pozwala połączyć pracę nad zmianą we własnym życiu z pracą zawodową. Program zawiera dostęp do konsultacji psychiatrycznych i ewentualnego leczenia farmakologicznego oraz porad psychologicznych oraz realizację zajęć w formie indywidualnej lub grupowej (w zależności od decyzji Klienta). Program koordynowany jest przez Jacka Gorzelannego.

remedium

pracownia

poradnia
"GOMA" w Ostrzeszowie
Plac Kazimierza Wielkiego 2/1
tel. 721 000 100
"GOMA" w Kępnie
ul. Graniczna 21a
tel. 721 000 100
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies